Referenties

Op onze referentielijst staan slechts een aantal van de meest uitzonderlijke werken en vaste opdrachtgevers van ons vermeld.

Een van de grotere projecten die Sloopcombinatie Laren B.V. in de afgelopen jaren heeft uitgevoerd is het project Vision-park te Apeldoorn (belastingkantoor en Philips), een project in opdracht van Uni-invest. Op het RIVM terrein te Bilthoven hebben wij in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen VROM) meerdere saneringen uitgevoerd met een looptijd van ongeveer een jaar. In opdracht van Achmea zijn meerdere projecten uitgevoerd op het Handelscentrum in Zeist. In het Adriaan Volkerhuis te Rotterdam zijn wij in opdracht van CBRE Global Investors iedere verdieping gefaseerd aan het saneren van asbest. Op dit moment werken wij in opdracht van diverse woningbouwverenigingen waaronder Woningstichting Samenwerking Vlaardingen en Portaal waarbij wij buiten specifieke projecten om de mutatiewoningen saneren van asbest.